Polls
Announcements

Laman Web Rasmi Majlis Daerah Dalat & Mukah

Berkhidmat Untuk Kemajuan

Tentang Kami

Sejarah awal penubuhan Pihak Berkuasa seluruh Sarawak adalah di bawah Ordinan Kuasa Tempatan 1948 (Local Authorities Ordinance 1948) di bawah pemerintahan Kerajaan British. Deangan adanya ordinan tersebut, penggubal-penggubal Undang-Undang Tempatan (Law Makers) memberi kuasa kepada Gabenor untuk

Learn More

Berita Terkini

Permohonan Untuk Pendaftaran e-Bil Cukai Taksiran

Press Release, 14 January 2021

MUKAH - Selaras dengan inisiatif Kerajaan Negeri Sarawak ke arah Ekonomi Digital, Majlis Daerah Dalat & Mukah kini komited ke arah penggunaan e-Bil Cukai Taksiran.Para pelanggan yang berminat un...