Polls
Announcements

Laman Web Rasmi Majlis Daerah Dalat & Mukah

Berkhidmat Untuk Kemajuan

Tentang Kami

Sejarah awal penubuhan Pihak Berkuasa seluruh Sarawak adalah di bawah Ordinan Kuasa Tempatan 1948 (Local Authorities Ordinance 1948) di bawah pemerintahan Kerajaan British. Deangan adanya ordinan tersebut, penggubal-penggubal Undang-Undang Tempatan (Law Makers) memberi kuasa kepada Gabenor untuk

Learn More

Berita Terkini