JADUAL PENGURANGAN CUKAI TAKSIRAN (Reduction)

 

JADUAL PENGURANGAN CUKAI TAKSIRAN (Reduction)


Majlis Daerah Dalat & Mukah (MDDM) akan meneruskan pengurangan Cukai Taksiran Tahunan
bagi Pegangan Kediaman Persendirian Sahaja di bawah kawasan pentadbirannya yang
berkuatkuasa semenjak 1 Januari 2016 yang lalu.

Berikut adalah Jadual Pengurangan Cukai Taksiran Tahunan 2024:

Untuk sebarang pertanyaan/kemusykilan bolehlah berhubung dengan 
Bahagian Penilaian & Pencukaian, Majlis Daerah Dalat & Mukah. Terima kasih.