Archived Polls

Q: Adakah anda berpuas hati dengan perkhidmatan pungutan sampah oleh pihak kontraktor yang dilantik oleh Majlis ini?
Q: Adakah anda berpuashati dengan kebersihan dan keceriaan tandas-tandas awam di Mukah?
Q: Adakah Informasi Yang Disediakan Di Laman Web Kami Dapat Membantu Anda?
Q: Apakah saluran capaian perkhidmatan mobile Kerajaan Negeri yang anda gemari?
Q: Kaedah Tawaran Permit & Tapak Bazar Ramadhan