TENDER & SEBUTHARGA (KEJURUTERAAN) 2022


Bil. Keterangan
Tarikh Tutup 
Masa Status
1. Tender (1-13)
(Sila Klik Di Sini)            
29 Mac 2022 (Selasa)

12:00 tengah hari

TUTUP
2. Re-Tender (1)
(Sila Klik Di Sini
25 Mei 2022 (Rabu) 12:00 tengah hari TUTUP
3. Tender (1-14)
(Sila Klik Di Sini)
No.4
16 Ogos 2022 (Selasa)

No.1,2,3,5,6,7 & 8
23 Ogos 2022 (Selasa)

No.9,10,11,12,13, & 14
29 Ogos 2022 (Isnin)
12:00 tengah hari


12:00 tengah hari


12:00 tengah hari
TUTUP


TUTUP


TUTUP
4. Tender (1-23)
(Sila Klik Di Sini)
7 November 2022 (Isnin) 12:00 tengah hari TUTUP
5. Re-Tender (1)
(Sila Klik Di Sini)
21 Disember 2022 (Rabu) 12:00 tengah hari BARU