Tender & Sebutharga (Kejuruteraan) 2023


Bil. Keterangan Tarikh Tutup  Masa Status
1. Sebutharga (1-2)    14 Mac 2023 (Selasa) 12:00 tengah hari TUTUP
2. Tender (1-8)  21 Mac 2023 (Selasa) 12:00 tengah hari TUTUP
3. Sebutharga (1 - 4)
Tender (5)
8 Mei 2023 (Isnin)
9 Mei 2023 (Selasa)
12:00 tengah hari TUTUP
4. Sebutharga (1-2)
Tender (3-4)
22 Jun 2023 (Khamis)
3 Julai 2023 (Isnin)
12:00 tengah hari
12:00 tengah hari
TUTUP
TUTUP
5. Sebutharga (1-6)
Tender (7-14)
10 Ogos 2023 (Khamis)
17 Ogos 2023 (Khamis)      
12:00 tengah hari
12:00 tengah hari
TUTUP
TUTUP
  6.   Tender (1)                  24 Ogos 2023 (Khamis)    12:00 tengah hari TUTUP
  7.   Sebutharga (1-3)    27 September 2023 (Rabu) 12:00 tengah hari BARU