Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 

Pemilik Barang Yang Dirampas (Stall Burger) seperti dalam gambar di atas diberi peluang untuk Membuat Tuntutan di Bahagian Penguatkuasa Majlis. Pihak Majlis akan melupuskan dengan cara yang difikirkan sesuai di bawah Section 161A-(3) Local Authority Ordinance, 1996 Chapter 20 sekiranya pemilik gagal membuat tuntutan dalam tempoh empat belas (14) hari daripada tarikh pemakluman ini dikeluarakan.