TENDER & SEBUTHARGA (KEJURUTERAAN) 2021

Bil. Keterangan
Tarikh Tutup 
Masa Status
1. Tender (1)
Tender (1-2)
(Sila Klik Di Sini)            
19 Januari 2021 (Selasa)
26 Januari 2021 (Selasa)

12:00 tengah hari
12:00 tengah hari

TUTUP
TUTUP

2. Tender (1-5)
(Sila Klik Di Sini)
20 April 2021 (Selasa) 12:00 tengah hari BARU