Polls
Announcements

e-BIL CUKAI TAKSIRAN

Selaras dengan inisiatif Kerajaan Negeri Sarawak ke arah Ekonomi Digital, Majlis Daerah Dalat & Mukah komited ke arah penggunaan e-Bil Cukai Taksiran.

Para pelanggan boleh mendaftar untuk menerima e-Bil mengikut pilihan medium yang disukai

Klik Untuk Selanjutnya